Ideell verksamhet i utmanande tider

I dessa tider av smittspridning och pandemi så har det helt klart blivit allt svårare att bedriva ideell verksamhet. Dels för att många människors ekonomi har påverkas, med följd att de måste fokusera mer på förvärvsarbete. Men även för att restriktionerna gör det svårt att samlas i grupp och göra vad som annars vore en helt vanlig del av verksamheten. Vi vet att många har valt att hantera det hela genom att fortsätta som vanligt, men med begränsningar gällande avstånd mellan personer och antal personer på samma yta. Men när det handlar om lagsport är det långt ifrån enkelt.

Då vi har en hel del fokus på fotboll så har det av naturliga skäl gjort det väldigt komplicerat för oss att fortsätta som vanligt. Detta har gjort att vi tvingats pausa vår verksamhet till vidare, och istället fokusera på små grupper och möten.

Men på sätt och vis är det bara en prövning som allt annat. Och på sikt kommer vi helt klart att gå stärkta ur det hela. Många har även märkt att de har kommit sköta en hel del av verksamheten på distans med hjälp av videosamtal och sociala medier. Fast hur man än väljer att förhålla sig till det hela så är det uppenbart att många upplever att det är oerhört prövande att saker inte är som vanligt.

Oavsett hur framtiden kommer att arta sig så är det tillsammans som vi kommer att gå stärkta ur dessa prövande tider. Hur det påverkar er egen verksamhet är däremot inget som vi kan veta.